Rektorat, 20.03.2017

MonitoringMonitoring servis podrazumjeva praćenje stanja i kvaliteta rada komunikacionih linija i servisa u AMUCG mreži, izveštavanje korisnika o odgovarajućim statistikama, tzv. SLA (Service Level Agreement), kao i praćenje strukture saobraćaja u mreži.
CIS sprovodi redovan monitoring Internet veza i kičme AMUCG mreže, uključujući veze i servise za fakultete i druge institucije povezane na CIS. Podaci o stanju i statistikama rada AMUCG infrastrukture i servisa javno su dostupni na adresi http://netmon.cis.ac.me.
 
Fakulteti i druge institucije u AMUCG mreži mogu dodatno zahtevati praćenje rada svojih internih servera i servisa ili drugih parametara od interesa. U slučaju da ovi dodatni podaci nemaju javni karakter biće dostupni smo ovlašćenim predstavnicima institucija (koji će pristupati sistemu preko korisničkog imena i lozinke).
 
CIS realizuje i praćenje strukture saobraćaja na nivou pojedinačnih institucija koja se očitava sa centralnih komunikacionih uređaja posredstvom Cisco NetFlow protokola. Na ovaj način se prikupljaju podaci o količini i vrsti saobraćaja pojedinačnih institucija. Količina saobraćaja se prati u bitima u sekundi (bps - bits per second), paketima u sekundi (pps - packets per second) i konekcijama u sekundi (fps - flows per second). Vrsta saobraćaja se prati na nivou pojedinačnih mreža i uređaja u okviru institucija, komunikacionih servisa - aplikacija (web, email, FTP, DNS itd.), protokola (TCP, UDP, ICMP itd.) i primjenjenog kvaliteta servisa - QoS markera. 
 
Sistem za praćenje količine i vrste saobraćaja nije javno dostupan.
 
Kontakt i podrška: helpdesk@ac.me
Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print