Rektorat

Web hostingZa jedinice i njihove organizacione dijelove, za organizacije i udruzenja na Univerzitetu Crne Gore, Centar Informacionog sistema obezbjeđuje besplatan web hosting. Navedeni servis pruža institucijama mogućnost postavljanja (hostovanja) web prezentacija na CIS UCG web serverima.

Obezbjeđuje se prostor na serveru, pristup sistemskim aplikacijama koje su potrebne za realizaciju web sajta,  kao i udaljeni pristup sistemu koji služi za administriranje dodeljenog prostora i web sajta.

Web hosting servis, obuhvata: 

  • održavanje pune on-line funkcionalnosti web servera i vidljivosti prezentacija, 
  • otvaranje korisničkih imena na serverima,
  • alokaciju odgovarajućeg prostora na disku servera za postavku prezentacija, 
  • monitoring servera i web servisa, 
  • zaštitu servera od potencijalnih napada hakera, 
  • mogućnost udaljenog pristupa serveru radi samostalnog održavanja prezentacija, 
  • redovan backup podataka.

Za postavljanje prezentacije na web serverima CIS UCG potrebno je da podnijeti zahtjev na mail nastava@ac.me.


Kontakt i podrška: web@ac.me

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print