Rektorat

Proxy servisCIS svojim korisnicima omogućava korišćenje proxy servisa za pristupanje web sadržajima i preuzimanje datoteka sa Interneta (FTP - file transfer protocol). Proxy server lokalno čuva (kešira) zahteve i sadržaje prethodno realizovane od strane drugih korisnika. Time se za pojedinačne korisnike postiže znatno brži pristup često traženim sadržajima i datotekama, što doprinosi kvalitetnijem servisu za korisnike, ali i efikasnijem korišćenju Interneta.

Pri realizaciji ovog servisa, CIS sprovodi: 
  • održavanje pune funkcionalnosti proxy servisa;
  •  realizaciju odgovarajućih prava pristupa;
  • monitoring funkcionisanja servisa; 
  • zaštitu servera od virusa i neautorizovanih korisnika;
  • arhiviranje sistemskih logova o korišćenju servisa;
  •  tehničku podršku i konsalting.
Kontakt i podrška: helpdesk@ac.me
Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print