Rektorat, 21.03.2017

E-Learning i Video konferencijeCentar Informacionog sistema raspolaže sledećim servisima za eLearning i video konferenciju:
  1. Moodle - alat za izradu elektronskih obrazovnih sadržaja i održavanje nastave na daljinu. Više informacija o ovom software-u možete naći na zvaničnom linku softwear-a: https://moodle.org/.
  2. Adobe Connect Pro - video konferencijski alat koji omogućava audio-vizuelnu komunikaciju u vidu virtuelnih konferencijskih soba. Da bi korisnik mogao da koristi videokonferencijski sistem, na računaru treba da ima: standardni web browser sa podrškom za Flash, web kameru i slušalice sa mikrofonom i Internet konekciju. Više informacija o ovom software-u možete naći na sledećem linku: http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html.
  3. Polycom VSX 8000 - IP konferencijski sistem koji omogućava visok kvalitet, realističan video i jasan audio koji garantuje učesnicima sastanka najbolji mogući kvalitet videokonferencije.
Sve informacije vezane za eLearning servis i video konferencije, koje CIS pruža svim članicama Univerziteta Crne Gore, možete dobiti kontaktom na sledeće podatke:
Email: e-learning@ac.me
Telefon: 020–414–291
 
U vremenu od 9:00 do 16:00h, svakog radnog dana.