Rektorat

Djelatnost
Djelatnost Centra Informacionog sistema Univerziteta Crne Gore obuhvata sve aktivnosti vezane za planiranje i upravljanje Informacionim sistemom, kao i projektovanje i realizaciju Informacionog sistema, računarske mreze i programskih paketa od zajedničkog interesa za Univerzitet i njegove članice.
 
Djelatnosti Centra Informacionog sistema su :
 • Planiranje i upravljanje Informacionim sistemom Univerziteta;
 • projektovanje i realizacija Informacionog sistema Univerziteta;
 • projektovanje i realizacija računarske mreze Univerziteta;
 • projektovanje i realizacija programskih paketa od zajedničkog interesa;
 • obuka učesnika u realizaciji ili korisćenju pojedinih segmenata Informacionog sistema uz učesće kadrova Centra ili angazovanje kadrova sa Univerziteta ili drugih institucija i organizacija;
 • koordinacija i uskladjivanje rada Centra sa licima zaduzenim za organizaciju, odrzavanje i administriranje računarskih mreza, informacionih sistema ili centara članica Univerziteta;
 • nabavka i priprema potrebne literature;
 • sve ostale operativne aktivnosti neophodne za razvoj i funkcionisanje Informacionog sistema Univerziteta Crne Gore;
 • uvodjenje eLearning tehnologije;
 • LIR (Local Internet Registry) RIPE NCC-a
 • kao izvršno tijelo MREN-a, član TERENA-e;
Centar Informacionog sistema je učestvovao i učestvuje u više nacionalnih i međunarodnih projekata.
 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.