Rektorat, 17.03.2017

Zaposleni- Miodrag Zarubica (Direktor Centra), e-mail
- Rajka Krstajić (Administrativni sekretar), e-mail
   
  Odjeljenje za razvoj i održavanje
- Luka Filipović (Rukovodilac odjeljenja), e-mail
- Žarko Ražnatović, e-mail
- Lidija Milosavljević, e-mail
- Jelena Terzić, e-mail
- Goran Lasica, e-mail
   
  Odjeljenje za infrastrukturu i opremu
- Vladimir Gazivoda (Rukovodilac odjeljenja)e-mail
- Ljiljana Adžić, e-mail
- Balsa Femić, e-mail
- Mladen Vukašinović, e-mail
- Zoja Vuljaj, e-mail