Rektorat, 17.03.2017

Podrška (helpdesk i NOC)Helpdesk

Grupa za podršku — AMUCG helpdesk — u svakom trenutku stoji na raspolaganju fakultetima Univerziteta Crne Gore, drugim institucijama povezanim na AMUCG i pojedinačnim korisnicima.
U okviru helpdesk-a, moguće su sledeće vrste podrške:
 • pružanje osnovnih informacija o korišćenju servisa,
 • prihvatanje i evidentiranje prijave problema u radu servisa,
 • pružanje tehničke pomoći pri rešavanju problema,
 • u slučaju potrebe, ukoliko problem eskalira, pružamo viši nivo podrške naših inženjera u sektoru za računarsko–komunikacione ili informacione tehnologije.
NAPOMENA: Pojedinačni korisnici mogu kontaktirati AMUCG helpdesk samo po pitanju servisa za pojedinačne korisnike (email, proxy, dial-up itd). Prijavu problema i kontakte po pitanju servisa za institucije mogu ostvariti samo ovlašćena tehnička lica fakulteta i drugih institucija korisnika (mrežni i sistem administratori) .
U saradnji sa AMUCG NOC (Network Operational Center), AMUCG helpdesk takođe sprovodi i sledeće redovne aktivnosti:
 • permanentni monitoring funkcionalnosti infrastrukture i servisa,
 • proaktivno obaveštavanje korisnika o uočenim problemima,
 • praćenje anomalija u strukturi mrežnog saobraćaja, koje su obično manifestacija bezbjednosnih incidenata (npr. aktivnosti virusa, skeniranje mreže, DoS napadi itd.),
 • prihvatanje spoljnih prijava o bezbjednosnim incidentima,
 • prenošenje informacija o bezbjednosnim incidentima do korisnika - učesnika incidenta.
Kontakt:
Email: helpdesk@ac.me
Telefon: +382 20 414 282
Radno vreme: 9:00 do 16:00h
 

NOC (Network operation center)

Osim opšte podrške prvog nivoa koju pruža helpdesk služba, NOC tim (Network Operation Center) sprovodi drugi nivo podrške na održavanju i razvoju mreže.
Ove aktivnosti se odnose na mrežu i mrežne servise, a između ostalog obuhvataju sledeće:
 • tehničko održavanje,
 • rešavanje složenijih problema i specifičnih zahteva,
 • praćenje i unapređivanje performansi i kvaliteta rada,
 • realizacija razmene saobraćaja sa drugim mrežama i domaćim provajderima,
 • implementacija sigurnosne politike i principa,
 • saradnja sa NOC timovima drugih mreža,
 • planiranje, unapređenje i razvoj mreže i mrežnih servisa.
Kontakt: helpdesk@ac.me
Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print