NACIONALNA TAČKA RAZMJENE INTERNET SAOBRAĆAJA U CIS-U
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Nacionalna tačka razmjene internet saobraćaja (Montenegro Internet Exchange Point - MIXP) počela je sa radom u okviru Centru informacionog sistema Univerziteta Crne Gore.

Javna tačka interkonekcije tri ili više mreža/autonomnih sistema se naziva tačke razmjene internet saobraćaja (Internet eXchange Point - IXP). Nacionalna tačka razmjene predstavlja alat za pospješivanje razvoja internet servisa, snižavanje cijena usluga interneta, rasterećivanje linkova za globalni pristup internetu, poboljšavanje kvaliteta usluge pristupa internetu i sigurnosti komunikacija u pogledu zaštite ličnih podataka i bezbjednosti mreže.

Centar informacionog sistema UCG je dizajnirao, implmentirao i konfigurisao prvi IXP u Crnoj Gori. U tome su podršku pružili Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, kao Međunarodna telekomunikaciona unija (ITU) i Međunarodno internet udruženje (ISOC). U nabavci neophodne opreme pomogli su i provajderi internet usluga u Crnoj Gori, Crnogorski Telekom i Telenor, koji su sa Univerzitetom Crne Gore i prvi povezani na MIXP.

Članice MIXP-a mogu biti ISP-ovi, univerziteti, operatori elektronskih komunikacionih usluga, provajderi sadržaja, organi državne uprave, veće kompanije itd, uz ispunjavanje minimuma tehničkih uslova, koji su detaljno objašnjeni na zvaničnom sajtu www.mixp.me. Svi zainteresovani provajderi i pravna lica se mogu obratiti CIS-u za povezivanje na mrežu, a do 31. decembra ove godine neće se plaćati mjesečna naknada korišćenja mreže.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.