Rektorat, 25.04.2018

Novi grafički interfejs za webmailX

Od danas, mail korisnici koji koriste web mail-a  (www.mail.ac.me), imaju mogućnost da sami prilagođavaju grafički izgled svog web mail-a. Instaliran je novi grafički interfejs koji omogućava korisniku izbor od 8 različitih grafičkih tema. Svaki korisnik može ponaosob da promjeni grafičku temu i izabere koja mu najviše odgovara, kao i da je dodatno prilagodi kroz izbor: jezika, slike u pozadini, prikazivanje rss novosti, itd. Detaljno upustvo za web mail može se preuzeti na linku ispod ovog teksta.

Starim grafičkim interfejsima webmail-a možete pristupiti na sledećim adresama:

Dokumenti