Rektorat, 19.06.2019

Jedinstveni studentski kod (JSK) i njegova primjenaJedinstveni studentski kod (JSK) je namijenjen za jedinstvenu identifikaciju uplata koje student vrši na račun fakulteta. Na taj način se osigurava efikasnost i štiti privatnost studenta jer ne mora da koristi matični broj. 

Jedinstveni studentski kod je jedinstven za svakog studenta i on se dostavlja samo studentu lično, čime se dodatno štiti njegova privatnost.

Student dobija jedinstveni studentski kod (JSK) prilikom zaključivanja Ugovora o studiranju (slika ispod). Jedinstveni studentski kod je takođe odštampan na svakom prijavnom listu. 

Image

Student na zahtjev može dobiti karticu sa svojim ličnim podacima u Studentskoj službi (slika ispod). 

Image

Prilikom popunjavanja uplatnice, student treba da navede jedinstveni studentski kod (JSK) u polju poziv na broj odobrenja (slika ispod)

Image

Broj posjeta : 117