Rektorat, 22.02.2018

Skraćeni link na ličnu stranicu na web portalu UCGX

Poštovane kolege,

Predstavljamo vam skraćeni link za vašu ličnu stranicu na sajtu Univerziteta.

Link na ličnu stranicu ima oblik www.ucg.ac.me/email pri čemu je email korisničko ime vašeg institucionalnog email naloga, formata email@ac.me.

Ovo je još jedna u nizu prednosti koju vam pruža upotreba institucionalne email adrese, pa vas snažno ohrabrujemo da u sve svrhe vašeg rada na Univerzitetu koristite službeni email email@ac.me, a ne vaše lične yahoo, gmail i ostale adrese.

Upotrebom institucionalne email adrese povećavate vidljivost vašeg rada, upućujete na vaš angažman na Univerzitetu Crne Gore, dajete kredibilitet vašim profilima na različitim akademskim portalima poput Google Scholar, Mendeley i Academia, istovremeno pomažući da Univerzitet zadovolji indikatore, te u različitim rangiranjima referentnosti zauzme mjesto koje mu pripada.