Rektorat, 07.05.2018

Portal AnketeX

Predstavljamo portal za anketiranje studenata i nastavnog osoblja, koji predstavlja integralni dio procedura za unutrašnje obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta na Univerzitetu.

anketa.cis.ac.me