Mail @ac.me
Mail @ac.me

 

E-mail servis omogućava pojedinačnim korisnicima slanje i prijem elektronske pošte na  e-mail serverima u CIS-u.ac.me mail nalozi namijenjeni su nastavnom osoblju Univerziteta Crne Gore, zaposlenima u naučno-istraživačkim centrima i drugim AMUCG članicama.

Web adresa za pristup mailu:

Korišćenje servisa elektronske pošte podrazumeva sledeće: 

 • dobijanje email adrese u obliku: korisnik@ac.me
 • slanje i prijem elektronske pošte, i to putem:
 • web servisa - sa proizvoljne lokacije korišćenjem proizvoljnog web browser-a (tzv. web-mail), 
 • POP3 i IMAP4 servisa - sa korisničkog računara (npr. korišćenjem Microsoft Outlook ili Outlook Express programa);
 • 100 MB korisničkog prostora na web serveru.

NAPOMENA: U slučaju prekoračenja inbox prostora, CIS može privremeno povećati kvotu do rješavanja problema.

Za dobijanje e-mail adrese neophodno je da administrator mreze posalje neophodne podatke za otvaranje mail naloga na mail cis@ac.me, i to:

 • Ime i Prezime
 • Predlog za username (u komunikaciji dogovoriti drugi, ako trazeni ne bude slobodan)
 • JMBG
 • Kontakt telefon
 • Zvanje (akademsko (profesor, saradnik), strucno(laborant, lektor) i neakademsko osoblje) 

Pri realizaciji ovog servisa, CIS sprovodi sledeće aktivnosti: 

 • otvaranje korisničkih imena (e-mail adrese) na serverima,
 • održavanje pune funkcionalnosti e-mail servisa, 
 • monitoring rada servisa,
 • zaštita servera od potencijalnih napada, 
 • sprovođenje anti-spam politike, 
 • arhiviranje sistemskih logova o korišćenju servisa, 
 • tehnička podrška.

Kontakt i podrška u slučaju problema: mail@ac.me

Promjena lozinke moguća je preko programa za provjeru e-mail-a : www.mail.ac.me. Ulogujte se na Vaš nalog i unutar njega je moguće izvršiti promjenu lozinke.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.