Rektorat, 02.12.2020

Univerzitet Crne Gore visoko u međunarodnom akademskom rangiranju, specijalno izdanjeX

U specijalnom izdanju "Univerzitet Crne Gore visoko u međunarodnom akademskom rangiranju” date su informacije o međunarodnoj saradnji kroz programe i projekte koji se realizuju na UCG, kao i informacije o mobilnosti studenata, akademskog i administrativnog osoblja.

Više informacija dostupno je u dokumentu u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 80