Rektorat

Univerzitet Crne Gore član asocijacije EUPRIO
Univerzitet Crne Gore član asocijacije EUPRIO

Univerzitet Crne Gore novi je član asocijacije EUPRIO, koja okuplja predstavnike službenika za odnose s javnošću evropskih univerziteta. Asocijacija je osnovana u Briselu 12. maja 1986. uz podršku zvaničnika Evropske zajednice (sada Evropske unije).

Osim Crne Gore, članice EUPRIO-a su još 22 zapadnoevropske države, a iz našeg regiona samo Hrvatska.

Cilj EUPRIO-a je da osnaži i promoviše saradnju i partnerstvo između evropskih institucija visokog obrazovanja i istraživanja u oblasti komunikacija.

Visoko obrazovanje u Evropskoj uniji smatra se javnim dobrom i odgovornošću, koje je od suštinske važnosti za sadašnji i budući prosperitet Evrope. U tom kontekstu komunikacija, u najširem smislu, ima zadatak da podrži uspješan razvoj visokog obrazovanja i omogući da ono bude pristupačno i održivo za društvo, doprinoseći da Evropa bude konkuretna i da se dinamično razvija na znanju. EUPRIO dijeli ovu viziju.

Godišnja konferencija EUPRIO je najvažniji događaj za članove asocijacije. Ove godine biće održana od 1. do 3. septembra u Antverpu u Belgiji, a okupiće 275 delegata iz više od 25 zemalja, među kojima i predstavnike Univerziteta Crne Gore.