Rektorat, 15.07.2017

PartneriUniverzitet Crne Gore

Changsha University of Science and Techology

Ambasada NR Kine                                                                                   

Ministarstvo prosvjete Crne Gore

Ministarstvo kulture Crne Gore

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis

Confucius Institute Scholarship

网络孔子学院 Confucius Institute online

Kulturno - informativni centar ,,Budo Tomović"

Crnogorsko narodno pozorište

JU Centar za kulturu - Opština Nikšić

Gimnazija ,, Slobodan Škerović'' 

Gimnazija ,, Niko Rolović''   

Gimnazija Cetinje    

Gimnazija ,, Stojan Cerović''      

Osnovna škola ,,Štampar Makarije''

Osnovna škola ,,Vladimir Nazor''

Osnovna škola ,,Sutjeska''

Osnovna škola ,,21. Maj'' 

Osnovna škola ,, Radojica Perović''

Vaspitna jedinica ,,Suncokrili''