Rektorat, 30.04.2018

Predavanje o konfucijanstvu u modernom vremenu  Dekan škole za strane jezike na Univerzitetu električne energije u Šangaju, profesor Pan Weimin, održao je predavanje na Univerzitetu Crne Gore na temu: “Prosvjetljenje Konfucije kulture u modernom svijetu”.

Predavanju profesora Pana, koji je vanredan predavač na Kembridžu, u Ujedinjenom Kraljevstvu i član Instituta lingvista, prisustvovali su učenici kineskog jezika, poklonici kineske kulture i članovi Instituta Konfucije.   

Polazeći od porijekla konfucijanstva, profesor Pan je objasnio konotaciju i uticaj konfucijanstva, ističući njegovu bit "odanost i pobožnost, ljubav i ljubav, vjernost i pravednost, mir i sklad".

Sa studentima kineskog jezika razgovarao je o knjigama i klasicima koji govore na ovu temu, citirajući poznate rečenice koje odražavaju konfucijanstvo.

 Kada je riječ o uticaju konfucijanstva u savremenom svijetu, profesor Pan je to objasnio kroz aspekt sklada između ljudske i prirode, harmonijske teorije u medicini, dobre vladavine i skladnih odnosa, te stava Kine prema međunarodnim pitanjima. On je naglasio da su kineske diplomatske strategije usmjerene na sklad.

“Kina se nikada ne miješa u poslove drugih zemalja i nikada ne traži hegemonijske akcije. Naša se zemlja pridržava nezavisne vanjske politike na temelju "Pet načela mira suživota". S kulturnom potporom konfucijanstva, pozivamo svjetske zemlje na izgradnju "Zajednice koja dijeli zajedničku sudbinu", kazao je profesor Pan.

On je govorio i o Ta Chi i kineskoj medicini.