Rektorat, 27.03.2017

Festival Put Svile - harmonija za miroljubivi napredakFestival pod nazivom Put Svile- Harmonija za miroljubivi napredak je zvanično otvoren u JU Muzeji i galerije Podgorice . Po prvi put u saradnji tri  kulturne organizacije Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, Instituta Yunus Emre Podgorica kao i kulturno-ekinomskog centra Azerbejdžana.

Otvaranju su pored direktora Instituta Konfucije kao i drugih partnerskih organizacija prisustvovali i ambasadori raznih zemalja, direktori škola sa kojima smo ostvarili saradnju, kao i mnogi drugi.

Institut Konfucije u sklopu festivala ima 3 sekcije. Prvo, izložba vezana za tradicionalnu kinesku kulturu: crteži, kaligrafija, svila, porcelan, čaj, pekinska opera, šminka, odjeća, itd. Ove stvari izražavaju ljudski život, osjećanje i umjetnički način života. U drugom dijelu je o kineskoj medicini. Kineski doktor nauka kombinuje ideje taoizma i metode Konfucija, koji čini poseban, ali praktičan tretman. Treći dio je izložba kompanije CRBC - Južne magistrale, sa nacrtom i slikama sa gradilišta, koje na neki način predstavljaju moderan put svile.  

Dvije direktorice Instituta Konfucije dobile su specijalne Zahvalnice zbog svog angažmana na ovom projektu koje su im ručene od direktora Kulturno-ekonomskog centra Azerbejdzana, gospodina Seyran Mirzazadeh-a.

Festival koji će trajati do 30. marta reprezentuje snažan, prijateljski, odnos između Kine, Crne Gore, Turske i Azerbejdžana kao i drugih zemalja.