Rektorat, 12.01.2015

Posjeta klinici kineske tradicionalne medicine ,,Kina Medika"Direktori Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, dr Milena Đukanović i prof. Rong Deng, posjetili su kliniku kineske tradicionalne medicine "Kina Medika" i razgovarali o mogućnostima saradnje i promocije kineske kulture i medicine.