Rektorat, 05.03.2015

Posjeta Kulturno Informativnom Centru ,,Budo Tomović"   

Direktori Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, dr Milena Đukanović i profesor Deng Rong posjetili su Kulturno Informativni Centar ,,Budo Tomović" i razgovarali o mogućnostima saradnje sa direktorkom Snežanom Burzan.

Prvi vid saradnje tiče se prikazivanja kineskih filmova u KIC-u i to već početkom aprila.