Rektorat, 18.03.2015

Radni sastanak u organizaciji ALFA centra i opštine Nikšić   

Direktor Insituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, profesor Deng Rong, prošle nedjelje je prisustvovao radnom sastanku sa predstavnicima ambasada i kulturnih centara u Crnoj Gori koji je bio održan u Nikšiću, a u organizaciji ALFA Centra i Opštine Nikšić. Cilj radnog sastanka je bio predstavljanje kulturnih programa i institucija kulture u opstini Nikšić, kao i budući vidovi saradnje između opštine i stranih misija u Crnoj Gori.