Rektorat, 11.09.2015

Konferencija evropskih Konfucijevih Instituta u Sofiji            Direktori Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, dr Milena Đukanović i prof. Deng Rong, prisustvovali su konferenciji evropskih Konfucijevih Instituta koja se održala u Sofiji od 6. do 9. septembra na Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“. Konferenciji su prisustvovali direktori Konfucijevih Instituta u Evropi, delegati sa univerziteta u Kini, kao i predstavnici Hanbana, uprave Konfucijevih Instituta, gdje se, između ostalog, govorilo o održivom razvoju, mjerama unapređivanja kvaliteta i rada Konfucijevih Instituta, kao i o njihovom doprinosu ekonomiji i uspostavljanju veze između Kine i drugih zemalja.