Rektorat, 19.11.2016

Predavanje Qin Xianmena   

 Ekspert iz oblasti lingvistike sa Changsha Univerziteta, Qin Xianmei, je održao predavanje u multimedijanoj sali Univerziteta Crne Gore. On je iznio svoje stavove u oblasti jezicke i sugestija za razmjenu i interakciju izmedju dva univerziteta. Profesor Kin je opisao istoriju i karakteristike kineskog karaktera, i ilustrovao ideografski karakteristike kineskih znakova.