Rektorat, 11.12.2015

Posjeta Čangša Univerzitetu nauke i tehnologije Nakon svjetske konferencije Konfucijevih instituta, koja se 6. i 7. decembra održala u Šangaju, rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić i direktori Instituta Konfucije dr Milena Đukanović i Deng Rong posjetili su Čangša Univerzitet nauke i tehnologije, u saradnji sa kojim je i osnovan Institut Konfucije na našem univerzitetu. 
Tokom posjete, rektorka je potpisala Implementacioni sporazum sa kineskim partnerima, koji reguliše međusobna prava i obaveze u funkcionisanju Instituta Konfucije. Na sastanku je usvojen i godišnji izvještaj o radu Instituta Konfucije na UCG, koji je ocijenjen pozitivno. 
Sastanak je predstavljao dobru priliku da se razgovara o daljim zajedničkim projektima, naročito o mogućnosti jačanja bilateralne saradnje, kako bi se povećala mobilnost studenata i nastavnika.
Rektorka Vojvodić posjetila je univerzitetsku biblioteku, lingvističke i laboratorije za istraživanje u oblasti prirodnih nauka. Čangša Univerzitet nauke i tehnologije osnovan je osnovan je 1956. godine. Na njemu studira oko 40 000 studenata.