Rektorat, 13.09.2017

Predstavnici grada Pekinga razgovarali o saradnji sa predstavnicima Ministarstva prosvjeteZvaničnici grada Pekinga i Ministarstva prosvjete Crne Gore su se sastali i razgovarali o razmjeni studenata i profesora, naučnim istraživanjima, saradnji i komunikaciji u oblastima kao što je sport, umjetnost, učenje jezika, i odnosima na nivou škola.

U ime grada Pekinga, na sastanku su bili direktor Opštinske obrazovne komisije Liu Yuhui i  direktor Centra za međunarodnu obrazovnu saradnju grada Pekinga Gu Tiangang, dok su ispred Ministarstva bili Arijana Nikolić – Vučinić, generalni direktor Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje i vaspitanje lica sa posebnim obrazovnim potrebama u Ministarstvu prosvjete, i Marko Vukašinović, načelnik Odjeljenja za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

Sastanku je prisustvovala i kineska direktorica Instituta “Konfucije” na Univerzitetu Crne Gore Luo Chunxia. 

Direktor Liu Yuhui je kazao da uprava grada Pekinga daje stipendiju za inostrane studente, stipendiju zabranjenog grada i stipendiju “Pojas i put”.

"Studenti se mogu prijaviti za ove stipendije direktno preko koledža/fakulteta i univerziteta koji ispunjavaju kvalifikacije. Nakon ocjene, studenti koji ispunjavaju uslove dobiće relevantna finansijska sredstva", naveo je on.

Direktor Liu Yuhui je pomenuo i ljetnji kamp u Pekingu, uputivši poziv studentima i profesorima u Crnoj Gori da učestvuju u u njemu.

Arijana Nikolić-Vučinić je kazala da stipendije i programi ljetnjih kampova u Pekingu mogu predstavljati dobru priliku da studenti iz Crne Gore prošire svoje horizonte i razumiju svjetsku kulturu. Ona je upoznala direktora Liu Yuhui sa predškolskom, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanjem u Crnoj Gori.

Vukašinović je rekao je da cijeni kineske predloge za saradnju i izrazio nadu da će se što prije realizovati okvir saradnje sa Opštinskom obrazovnom komisijom grada Pekinga.  

Na kraju sastanka, direktor Liu Yuhui uručio je Nikolić-Vučinić i Vukašinoviću tradicionalnu kinesku sliku sa slovom “fu” i panda igračke.