Rektorat

Osnovne studije
Studijski programi osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore organizuju se u skladu sa pravilima studiranja usklađenim sa Evropskim sistemom prenosa kredita (ECTS).

Na Univerzitetu se organizuju dva tipa osnovnih studija – akademske i primijenjene, koje traju najmanje tri godine, odnosno najmanje 180 ECTS kredita.

Studijski programi podijeljeni su na studijske godine i semestre. Obim studijskog programa koji se izvodi u jednoj studijskoj godini je 60 ECTS kredita, odnosno 30 ECTS kredita u jednom semestru.

Uz diplomu osnovnih studija izdaje se i dopuna diplome (Supplement) radi detaljnijeg uvida u nivo, prirodu, sadržaj, sistem i pravila studiranja i postignute rezultate tokom studija.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.