Rektorat, 01.01.2017

MagistarskeUniverzitet organizuje postdiplomske studije i omogućava sticanje diplome magistranauka i umjetnosti iz interdisciplinarnih i multidisciplinarnih naučnih i umjetničkih oblasti.

Na magistarskim studijama stiče se obrazovanje zasnovano na naučnim istraživanjima ili umjetničkom stvaralaštvu, učešćem uorganizovanom naučno-istraživačkom ili istraživačko-umjetničkom radu.

Magistarske studije organizuju se nakon završenih osnovnih ili specijalističkih studija, a obim magistarskog programa iznosi do 120 ECTS kredita.

Odbor za monitoring magistarskih studija, koji funkcioniše u okviru Centra za kvalitet, daje mišljenje na prijavu teme magistarskog rada, sa stanovišta metodoloških principa naučno-istraživačkog rada.

Magistarski rad, koji se vrednuje sa najviše 30 ECTS kredita, može se predati tek nakon položenih svih ispita i izvršenih svih drugih obaveza predviđenih studijskim programom.

Odbranom magistarskog rada, magistrand dokazuje da je savladao nastavni plan i program studija, stekao potrebno znanje i osposobio se za njegovu primjenu.