Doktorske studije
Na doktorskim studijama za sticanje diplome akademskog naziva doktora nauka ili zvanja doktora umjetnosti, stiče se obrazovanje iz naučnih i umjetničkih oblasti studija učešćem u nastavi, naučnoistraživačkom umjetničko-istraživačkom radu i samostalnom realizacijom istraživanja.

Za realizaciju doktorskih studija na Univerzitetu nadležan je Centar za doktorske studije. U okviru Centra djeluje Odbor za doktorske studije, kao stručno tijelo, koji upravlja doktorskim studijama i odgovoran je za postupak samovrednovanja, kontinuirano praćenje, osiguranje i unapređenje kvaliteta.

Doktorske studije traju tri studijske godine (šest semestara), odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 180 ECTS kredita.

Studijski program doktorskih studija realizuje se kroz nastavu, naučnoistraživački odnosno umjetnički rad i izradu i odbranu doktorske disertacije odnosno doktorskog umjetničkog projekta. Obim studijskog programa iznosi 60 ECTS kredita u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 ECTS kredita u jednom semestru.

Katalog doktorskih teza

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.