Rektorat, 01.01.2017

Upis na studijeStudenti se u prvu godinu osnovnih studija upisuju na osnovu javnog konkursa Univerziteta za sve studijske programe.

Kandidati koji konkurišu za upis moraju imati završenu odgovarajuću srednju školu za upis na izabrani studijski program.

Prilikom rangiranja kandidata, boduje se uspjeh na eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu, opšti uspjeh na završetku pojedinačnih razreda srednjeg obrazovanja, uspjeh iz dva predmeta iz trećeg i četvrtog razreda srednjeg obrazovanja, od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa, uspjeh na dopunskim ispitima, diploma "Luča " ili ekvivalentna diploma, kao i diploma o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnim takmičenjima.

Boduju se i rezultati ostvareni na dopunskim (prijemnim ispitima), koji se polažu na Fakultetu likovnih umjetnosti, Muzičkoj akademiji, Fakultetu dramskih umjetnosti, Medicinskom, Arhitektonskom i Filozofskom fakultetu i Institutu za strane jezike.

Stranci imaju pravo upisa na Univerzitet Crne Gore pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljani.

Više o kriterijumima i uslovima za upis pogledajte ovdje: