Studijski program

Nivo studija: MAGISTARSKE
Tip studija: AKADEMSKE
Finansiranje: S
Ishodi učenja:

Мастер студије, 120 ECTS, ниво квалификације VII По завршетку мастер студија, студент ће бити оспособљен да: 1. Интегрише теоријска и практична знања из књижевних и језичких области, с једне, и педагошко-психолошких и методичких области, с друге стране; 2. Самостално креира и организује савремено конципиран наставни процес, који у свом средишту има ученика; 3. Сумира и примјењује високоспецијализована знања из подручја науке о језику / науке о књижевности и методике наставе; 4. Самостално креира научноистраживачки рад, описујући и тумачећи проблеме из области науке о језику / науке о књижевности; 5. Повезује интердисциплинарна сазнања у процесу освјетљивања истраживачких задатака и њихове квалитетне презентације ужем и ширем аудиторијуму; 6. Припрема и демонстрира предметни садржај кроз наставни процес на основношколском и средњошколском нивоу; 7. Комбинује класичне и савремене наставне методе, успјешнo и правовремено реагујући на изазове наставне праксе.