Biotehnički fakultet, 06.12.2017

Studenti Biotehničkog fakulteta spremni za sopstveni biznisStudenti Biotehničkog fakulteta spremni za sopstveni biznis

Biotehnički fakultet, kao najstarija naučnoistraživačka institucija u Crnoj Gori, u proteklih 80 godina, ostvario je izuzetna stručna i naučna dostignuća i bio inicijator i jedan od glavnih nosioca razvoja Crne Gore u u svim granama poljoprivrede. Dekan Biotehničkog fakulteta prof. dr Miomir Jovanović u razgovoru za web portal Univerziteta Crne Gore kaže da je ključna razlika između svršenog studenta Biotehničkog fakulteta u odnosu na njegove kolege sa drugih visokoškolskih ustanova prije svega u osposobljenost da započne sopstveni biznis. Sa dekanom Jovanovićem razgovarali smo o studentima Biotehničkog fakulteta, razvoju fakulteta kroz vrijeme, ali i o saradnji sa međunarodnim institucijama i organizacijama.

UCG: Kažete da su studenti BTF-a spremni za biznis nakon studija. Koliko ih u tome podržava praksa na fakultetu?

JOVANOVIĆ: Naravno, osposboljeni su da započnu biznis i da primijene savremena znanja i tehnoloških dostignuća u procesu proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. U dosadašnjem periodu, studenti Biotehničkog fakulteta pohađali su nastavu na predmetima Stručna praksa, a reformisani programi podrazumjevaju da se na svakom predmetu izvodi najmanje 25 odsto praktične nastave. Studenti tokom praktične nastave mogu pratiti i realizaciju naučno istraživačkih i stručnih poslova koje realizuju naši profesori i saradnici. Permanentno se radilo na stvaranju kvalitetne infrastrukture za izvođenje nastave i za naučno istraživački rad. Imajući u vidu da smo u studijskoj 2017/2018. godini upisali prvu godinu studenata prema reformisanim programima, svakako da ćemo i dalje raditi na osavremenjavanju i proširivanju postojećih prostornih kapaciteta i nabavci savremenije laboratorijske opreme.

ImageUCG: Za izvođenje praktične nastave Fakultet raspolaže sa oglednim imanjem „Lješkopolje“, po kojem je prepoznat Fakultet. 

JOVANOVIĆ: Na oglednom imanju studenti imaju dobre uslove za sticanje praktičnih znanja i vještina. Čine ga 25 hektara vinograda, voćnjak, plastenici sa ratarskim i povrtlarskim kulturama, kao i podrum kapaciteta 300 hektolitara. Biotehnički fakultet ima i jednu od najbogatijih kolekcija domaćih, odomaćenih i introdukovanih sorti vinove loze na Balkanu (408 genotipova). Pored imanja u Podgorici, naš Fakultet raspolaže i staklenikom u Baru, gdje studenti mogu sticati znanja iz oblasti rasadničarske proizvodnje.

UCG: Ogledno imanje je, kako kažete, stručna i naučna bazu za razvoj svih oblasti poljoprivrede, posebno vinogradarstva i vinarstva. Koje su novine u dostignućima Fakulteta?  

JOVANOVIĆ: U oblasti vinogradarstva stvoreno je 20 novih priznatih sorti vinove loze, podignuti su kolekcioni zasadi različitih soti i podloga vinove loze. U oblasti vinarstva se radi na vinifikaciji  raznih sorti crvenih vina i na utvrđivanju najpovoljnijih tehnološih rješenja za dobijanje visokokvalitetnih vina. U okviru eksperimentalnog i naučnoistraživačkog rada se proizvode razni tipovi i stilovi vina, a za prodaju se proizvodi standardni tip vina Vranac i standardna lozova rakija. Vino Vranac Biotehničkog fakulteta se proizvodi od sopstvenog grožđa iz vinograda u Lješkopolju, koje pripada podgoričkom subregionu. Proizvodnja vina je zasnovana na dugogodišnjoj tradiciji uz primjenu naučnih principa.

UCG: Biotehnički fakultet učestvovao je u realizacji brojnih projekata koje su finansirala ministarstva poljoprivrede i nauke, kao i međunarodnih projekata u okviru EU FP7, Tempus, Cost, IPA i bilateralnih projekata sa fakultetima iz različitih zemalja - Austrije, Italije, Kine, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i dr.

JOVANOVIĆ: Biotehnički fakultet ima izvanrednu saradnju sa renomiranim međunarodnim naučnoistraživačkim institucijama, po kojoj je prepoznatljiv ne samo na Univerzitetu Crne Gore već i šire. Neke od partnerskih institucija su Univerzitet u Štutgartu, Federalna kancelarija za poljoprivredu i hranu iz Bona, Tehnički univerzitet u Sofiji, Univerzitet za prirodne resurse i prirodnih nauka u Beču, Tehnološki univerzitet u Bratislavi, Poljoprivredni univerzitet u Tirani, Politehnički univerzitet u Tirani, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet u Zenici, Banatski Univerzitet poljoprivrednih nauka i veterine „Rumunski Kralj Mihael I“ u Temišvaru, Centar ambijentalne agrikuture “G. Nicoli“ u Bolonji, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Naučni veterinarski institut u Novom Sadu, Švedski univerzitet poljoprivrednih nauka i mnogi drugi. Od brojnih projekata koje realizujemo istakli bi „Lovcen“  i „Katun“  na kojima je Biotehnički fakultet nosilac istraživanja, kao i BIO-ICT projekat, gdje učestvujemo kao partnerska institucija.

UCG: Naučnoistraživački rad na BTF ima dugu tradiciju koja seže još od 1937. godine. Možete li nam reći nešto o razvojnom putu fakulteta?

JOVANOVIĆ: Naučnoistraživački rad u  poljoprivredi Crne Gore utemeljen je 1937. godine kada je u Baru, odlukom Ministarstva poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije, osnovana Državna ogledna stanica za južne kulture. Nakon Drugog svjetskog rata uslijedilo je formiranje novih institucija i obnova ranije postojećih: Zavoda za poljoprivredno istraživanje u Titogradu (1945), Zavoda za stočarstvo u Nikšiću i Zavoda za južne kulture i vinogradarstvo u Baru (1947), Stanica za ispitivanja zemljišta u Baru (1949), Dijagnostičko-veterinarska stanica u Titogradu (1950) i Stanica za voćarstvo u Bijelom Polju (1952). Objedinjavanjem tih institucija 1961. godine osnovan je Poljoprivredni institut. Pod tim nazivom funkcionisao je do 1997.godine kada uključivanjem sektora za šumarstvo u jedinstvenu naučnoistraživačku instituciju prerasta u Biotehnički institut. Pokretanjem studija poljoprivrede, školske 2005/2006. godine, institut prerasta u fakultet, a 2007. godine zvanično mijenja ime u Biotehnički fakultet. Biotehnički fakultet kao najstarija naučnoistraživačka institucija u Crnoj Gori, u proteklih 80 godina, ostvario je izuzetna stručna i naučna dostignuća i bio inicijator i jedan od glavnih nosioca razvoja Crne Gore u u svim granama poljoprivrede.