Biotehnički fakultet, 16.03.2018

Poziv za kurseve na temu životne sredine Poziv za kurseve na temu životne sredine

Ambasada Savezne Republike Njemačke u Podgorici - Odjeljenje za privredu i privrednu saradnju, obavještava o kursevima iz oblasti životne sredine. 

Više informacija o kursevima možete vidjeti u dokumentima koji se nalaze u prilogu.

Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju

foto: wwf.org.uk

Dokumenti