Biotehnički fakultet, 11.04.2018

Studentska anketa za studijsku 2017/2018 godinuStudentska anketa za studijsku 2017/2018 godinu

Studentska anketa za studijsku 2017/2018 godinu

Centar za studije i kontrolu kvaliteta izradio je internu studentsku anketu namijenjenu studentima prve godine studija, s ciljem prikupljanja relevantnih informacija o kvalitetu nastave i nastavnog procesa.

S tim u vezi, Centar informacionog sistema će anketu proslijediti putem mejla studentima prve godine studijskih programa: Animalna proizvodnja, Biljna proizvodnja, Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje i Mediteransko voćarstvo.  Studenti koji do sada nijesu preuzeli svoje studentske live.ac.me naloge, to mogu učiniti kod sistem administratora Marijane Maksimović (email:mmarijana@ac.me), prizemlje, broj kancelarije 01. U mejlu koji će studenti dobiti od strane Centra informacionog sistema, biće navedene sve potrebne informacije o tome kako mogu pristupiti anketi, tj. link za pristup anketi i šifra.

Preuzimanje studentskih  live.ac.me naloga  potrebno je završiti, zaključno sa 16.04.2018. godine.

Vrijeme koje studenti imaju na raspolaganju za popunjavanje ankete je do 25. aprila 2018. godine.

Napominjemo, anketa je anonimna, kratke forme i studenti sa live.ac.me nalozima mogu joj pristupiti, bez obzira gdje se nalazili, stoga, nadamo se aktivnijem učešću studenata. Ukoliko se pojavi bilo kakav problem u procesu pristupanja anketi, molim vas obratite se sistem administratoru Marijani Maksimović. Takođe, ukoliko vam bude otežan pristup anketi sa mjesta gdje se nalazite, isti možete ostvariti u okviru Biotehničkog fakulteta. 

Saradnja studenata i povratna informacija znači da direktno doprinosite poboljšanju nastavnog procesa i direktno učestvujete u unaprijeđenju sistema studiranja, posebno od uvođenja reformisanih  studijskih programa na Fakultetu. Očekujemo punu saradnju i aktivno učešće u anketi, jer time pokazujete i poštovanje prema nastavi i Fakultetu.

 

Prodekan za nastavu

Prof.dr Aleksandra Despotović