Biotehnički fakultet, 23.05.2019

Na zahtjev SPUCG na UCG radno 25. majaStudentski parlament Univerziteta Crne Gore zvanično se obratio sa zahtjevom vezanim za realizaciju predstojećeg ispitnog roka, transparentno obezbijedivši studentskoj populaciji više prostora za realizaciju istog.

 S tim u vezi, univerzitetske jedinice su upoznate sa predstojećom radnom subotom, 25.05.2019. godine.

Očekujući razumijevanje sa punim senzibilitetom prema zahtjevu SPUCG.

U prilogu je dopis prorektorke.

Dokumenti

Broj posjeta : 184