Biotehnički fakultet, 10.10.2019

Raspored časova za magistarske studije zimski semestar studijske 2019/20. godineX

Nastava za studijske programe Ratarstvo i povrtarstvo i Zaštita bilja odvijaće se mentorski, zbog manje od pet upisanih studenata. Studenti trebaju da se dogovore sa predmetnim nastavnicima o terminima izvođenja mentorske nastave.

Dokumenti

Broj posjeta : 298