Predstavljamo prof. dr Nedeljka Latinovića - zaslužnog pojedinca protekle godine
Predstavljamo prof. dr Nedeljka Latinovića - zaslužnog pojedinca protekle godine

Image

Na svečanoj sjednici Senata Univerziteta Crne Gore, održanoj krajem 2019. godine, među 20 dobitnika, kao zaslužni pojedinac, za ostvarene rezultate tokom 2019. godine iz oblasti naučnoistraživačkog i stručnog rada, nagradu je primio i prof. dr Nedeljko Latinović, po prijedlogu Biotehničkog fakulteta. 

"Iako mi nagrada nije predstavljala cilj ove godine, došla je kao rezultat moga rada u 2019. godini. Nagrade su uvijek podsticaj, ali i obaveze da i dalje radite više i bolje. Veoma je bitno što UCG prepoznaje značaj vrednovanja rada istraživača koji ostvaruju dobre rezultate", kazao je profesor Latinović.

Profesor Latinović je do sada je objavio preko 130 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i skupovima u zemlji i inostranstvu.

"Tokom 2019. godine imao sam dosta uspjeha sa kojima sam zadovoljan. Objavio sam kao prvi autor ili koautor pet radova u časopisima sa SCI/SCIE liste, a još dva rada su prihvaćena za objavljivanje. Zajedno sa mojim kolegama učestvovao sam u kreiranju dva nacionalna patenta vezana za nove mogućnosti suzbijanja pojedinih bolesti vinove loze, i online aplikacije “Agrolijek” kao sistem podrške poljoprivrednim proizvođačima u rješavanju problema iz oblasti zaštite bilja", kazao je Latinović.

U posljednjih pet godina učestvovao je u 19 projekata, kako međunarodnih, bilateralnih, tako i nacionalnih projekata. I u protekloj godini, kao poseban izazov u radu, profesor Latinović ističe  angažovanje na većem broju projekata.

"Posebno bih izdvojio inovativni projekat BIOEXTRA na kome su nastala patentna riješenja i projekat od posebnog značaja sa kolegama iz Italije (projekat VITISUST), kao i bilateralne projekte sa Slovenijom i Srbijom, koje finansira Ministarstvo nauke. Takođe, učestvujem na dva ERASMUS + projekta (MARDS i HarISA) čiji će doprinos biti unaprijeđenje doktorskih studija na UCG", kazao je Latinović.

Latinović rukovodi sa pet programa vezanih za praćenje sredstava za zaštitu bilja i bezbjednost hrane, koje finansira Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Govoreći o postavljenim ciljevima u 2020. godini, Latinović navodi da će nastaviti da radi istim intenzitetom kao u 2019. godini, i nada se postizanju još boljih rezultata. Očekuje intenzivniji rad sa kolegama iz inostranstva sa kojima sarađuje u međunarodnim projektima.

"Smatram da saradnja sa kolegama iz inostranstva i kolegama sa drugih fakulteta na Univerzitetu Crne Gore predstavlja ključ uspjeha i napredovanja u karijeri jednog naučnog radnika. Vjerujem da će i naredni period donijeti niz rezultata značajnih za mene i moje kolege sa kojima sarađujem, i da će naše zalaganje doprinijeti boljoj vidljivosti i rangiranju Univerziteta Crne Gore", zaključuje Latinović.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.