Biotehnički fakultet, 27.05.2020

Svečano otvaranje Međunarodne konferencije GEA (Geo Eko-Eko Agro)X

Pod pokroviteljstvom Univerziteta Crne Gore i u organizaciji Biotehničkog fakulteta, Studijskog programa Geografija (Filozofski fakultet, Nikšić)  i Arhitektonskog fakulteta u četvrtak,  28. maja 2020., u prostorijama Rektorata Univerziteta Crne Gore sa početkom u 10:00h,  biće svečano otvorena Međunarodne konferencija GEA (Geo Eko-Eko Agro).

Konferencija se organizuje sa ciljem da bude platforma međunarodne naučne diskusije o održivom upravljanju prirodnim resursima u poljoprivredi i šumarstvu, kao i o pitanjima ekonomije i ekologije, ruralnog razvoja, sa posebnim osvrtom na ruralnu arhitekturu i kulturno nasleđe seoskih  područja.

Zbog specifične situacije prouzrokovane korona virusom, Konferencija će biti organizovana online, putem interneta, što je bio poseban izazov za organizatora ovog Skupa.

Međunarodni tim GEA (Geo Eko-Eko Agro) konferencije, predvođen profesorom  Veliborom Spalevićem sa Univerziteta Crne Gore, nastoji objediniti naučna istraživanja i prakse. Ideja je uspostavljanje novih mostova između istraživača iz regiona i šire, da se upoznaju i ostanu dalje međusobno povezani.

Sada, na kraju maja 2020. godine predstavljamo rezultate istraživanja među kolegama na seriji formalnih sastanaka ove Konferencije, a kasnije i u neformalnoj komunikaciji: o aktuelnoj inicijativi prilagođavanja i otpornosti na uticaje klimatskih promjena i približavanju održivog upravljanja prirodnim resursima poljoprivrednoj proizvodnji, šumarstvu, ekonomiji i ekologiji.

Veliko nam je zadovoljstvo što će u sesiji za mlade istraživače biti predstavljen veliki broj studentskih radova. Mladi istraživači iz regije imaće mogućnost sticanja novih znanja, iskustva, umrežavanja i učesća u diskusijama.

Sažeci naučnih radova (225) predstavljeni su u Knjizi sažetaka. Radovi u cjelini biće publikovani u Zborniku radova. Obje će knjige biti dostupne putem Interneta na web stranici konferencije: www.gea.ucg.ac.me [1]

Program rada na svečanom otvaranju Konferencije vodiće profesor VELIBOR SPALEVIĆ, PREDSJEDAVAJUĆI NAUČNOG ODBORA GEA KONFERENCIJE, a učesnicima će se obratiti U IME POČASNOG ODBORA KONFERENCIJE PROF. DR DANILO NIKOLIĆ, REKTOR UNIVERZITETA CRNE GORE, DR SANJA DAMJANOVIĆ, MINISTARKA NAUKE CRNE GORE, GOSPODIN ALEKSANDAR BOGDANOVIĆ, MINISTAR KULTURE CRNE GORE, PROF. DR SANJA RADONJIĆ, PREDSJEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA KONFERENCIJE, TE VANJA BOŠKOVIĆ, PREDSJEDAVAJUĆI ODBORA MLADIH ISTRAŽIVAČA KONFERENCIJE.

Pored organizatora iz Crne Gore, učesnicima će se obratiti prof. dr Miodrag Zlatic (Online), donedavni predjednik, a sada zamjenik Svjetske organizacije za zaštitu zemljišta i voda (World Association of Soil and Water Conservation – WASWAC); potom Dr. Mariana Golumbeanu (Online), potpredsjednica Balkanske asocijacije za zaštitu životne sredine (Balkan Environmental Association - B.EN.A.), prof. dr Radovan Pejanović, počasni predsjednik društva agrarnih ekonomista Balkana. Program konferencije će pored Spalevića i Radonjić, voditi još i prof. dr Goran Škatarić, prof. dr Svetislav G. Popović, te prof. dr Zoran Jovović, sa Univerziteta Crne Gore. Od inostranih učesnika, sesije će online voditi Patrick Ken Kalonde, Guilherme Henrique Expedito Lense, Paul Sestras, Shachi Pandey, Ana Velimirović, Devraj Chalise, Abdessalam Ouallali, Bin Wang, Zeinab Hazbavi, Livia Nistor-Lopatenco, Milić Čurović, Walter Finsinger, Tihomir Florijančić, Vera Popović, Jelena Ješić, Morteza Behzadfar.

Na Konferenciji će biti predstavljeno 225 naučnih radova, pripremljenih od strane 435 istraživača, koji dolaze iz oko 40 zemalja širom svijeta. Tokom dva dana toka Konferencije Online biće 40 usmenih izlaganja, a istraživači će izložiti svoje radove i putem 170 postera. Od imena koja su dostupna na spisku učesnika posebno treba istaći najveća imena iz ove oblasti među kojima se referatima predstavljaju Atsushi Tsunekawa (Japan), Paolo Billi (Japan), Artemi Cerda (Španija), Valentin Golosov (Rusija), Saskia Keesstra (Holandija), Lalit Kumar (Australija), Sezai Ercıslı (Turska), Seyed Hamidreza Sadeghi (Iran), Max Leandro Naves Silva (Brazil), Nigussie Haregeweyn, Paul Kristiansen, Jesús Rodrigo Comino, naš akademik Gordan Karaman, Teodor Rusu.
Svi navedeni istraživači su autori sa naučnim opusom od preko 100 do 400 naučnih radova objavljenih u međunarodnim renomiranim časopisima (WoS, SCOPUS).

Dodatne informacije

Velibor Spalević, Filozofski fakultet UCG, +382 67 201 222

Sanja Radonjić, Biotehnički fakultet, UCG, +382 69 013 801

Božidarka Marković, dekan, Biotehnički fakultet, UCG, +382 69 647 709

Svetislav G. Popović, dekan, Arhitektonski fakultet UCG, +382 69 101 747

Goran Barović, dekan, Filozofski fakultet, UCG, +382 67 515 515

Goran Škatarić, Nacionalni parkovi Crne Gore, +382 67 255 545

Broj posjeta : 179