Biotehnički fakultet, 29.12.2017

Programi Horizont 2020: 2018-2020Evropska komisija je otvorila pozive u domenu programa Horizont2020: Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research, bio-economy 2018-2020 (Societal challenge 2 – SC2). Konkurs je otvoren 31. oktobra, a rok predaje predloga projekata je 13. februar 2018. godine.

 

U prilogu možete naći listu svih tema koje su otvorene za 2018. godinu, kao i onih koje su planirane za 2019. i 2020. godinu. Naći ćete i link za kompletan tekst Radnog programa za trogodišnji period 2018-2020, u kojem se može pročitati o očekivanjima Evropske komisije od budućih projekata.

 

Napominjemo da je u ovom domenu H2020 naglašen multidisciplinaran i multisektorski pristup, a da 75% tema podrazumijeva učešće istraživača iz društvenih nauka.

 

Takođe, u toku novembra organizovana je Info nedelja u Briselu, a zvanične prezentacije o raznim temama iz aktuelnog konkursa možete pronaći ovdje: http://www.mna.gov.me/ministarstvo/Horizont2020/178616/Odrzan-niz-informativnih-dogadaja-o-novim-pozivima-u-H2020.html

 

U Briselu je održan i brokerski događaj, na kojem su se određene institucije iz Evrope predstavile kao potencijalni koordinatori ili partneri u projektima. Njihove prezentacije možete pronaći na linku, i kontaktirati ih radi nuđenja svoje ekspertize za projekat:

https://www.b2match.eu/foodbrokerage2017/pages/20584-flash-presentations

 

A šira lista zainteresovanih partnera za projekte, po temama, može se naći ovdje: https://www.b2match.eu/foodbrokerage2017/profiles

 

Ukoliko imate interesovanje za pridruživanje nekom konzorcijumu na specifičnu temu iz konkursa, možete se obratiti nacionalnom koordinatoru za H2020 Branki Žižić iz Ministarstva nauke (Tel:  00 382 (20) 405 331; e-mail: branka.zizic@mna.gov.me) radi pojašnjenja postupka traženja adekvatnog konzorcijuma.

 

Research Participant Portal je centralizovani informacioni sistem za sve aktivnosti u okviru Horizonta 2020, od traženja konkursa, partnera, do prijave projekta. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Dokumenti