Biotehnički fakultet, 12.03.2018

K o n k u r s za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Ministarstva nauke Crne Gore i Nacionalnog Istraživačkog Savjeta Italije za period 2019/2020Ministarstvo nauke raspisalo je K o n k u r s za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Ministarstva nauke Crne Gore i Nacionalnog Istraživačkog Savjeta Italije za period 2019/2020. 

Sufinansiranće se do 10 zajedničkih naučnoistraživačkih projekata, koji će se realizovati u prioritetnim oblastima istraživanja, sa učešćem naučnika iz obije zemlje, u vidu zajedničkih posjeta (putni troškovi i dnevnice) istraživača iz Crne Gore i iz Republike Italije, a koji će učestvovati u zajedničkim istraživačkim projektima. 

Saradnja je namijenjena za sljedeće prioritetne istraživačke oblasti:

- Kulturna baština; 
- Nauka o moru i biologija mora; 
- Biljni i životinjski genetski resursi; 
- ICT i pametni gradovi za održivi i pametni razvoj (uključujući inovativna rješenja za Pomorski i Drumski saobraćaj i Energiju) i

- Poljoprivreda i hrana.

Više detalja dostupno je na sljedećem linku Ministarstva nauke: http://www.mna.gov.me/vijesti/182613/K-o-n-k-u-r-s-za-sufinansiranje-naucne-i-tehnoloske-saradnje-izmedu-Ministarstva-nauke-Crne-Gore-i-Nacionalnog-Istrazivackog-Sav.html