Biotehnički fakultet, 05.04.2019

Program međunarodne stručne prakse kod EIT Food partneraX

EIT Food konzorcijum (Evropski institut za inovacije i tehnologiju – konzorcijum za oblast prehrambene industrije) je otvorio poziv za internšip studenata i mladih profesionalaca u kompanijama koje su članice EIT Food. Kandidati izabrani putem transparentnih kriterijuma učestvovaće u internšipu od 3 – 6 mjeseci i imaće priliku da primijene znanja u praktičnom kontekstu kod partnera EIT Zajednice znanja i inovacija (Knowledge and Innovation Community - KIC).

 

Profil kandidata:

Mladi, energični ljudi sa visokim obrazovanjem, koji su u stanju da nakon povratka sa internšipa u svojoj zemlji pokrenu talas preduzetničkih inovacija i podstaknu razvoj lokalnih poljoprivrednih i prehrambenih sistema. Dvije kategorije prakse (Fellowhips i Talents).

 

Preduzeća koja nude pozicije za praksu (slika u prilogu)

 

Koristi od internšipa

  • Precizno povezivanje kandidata sa ponuđenim pozicijama za internšip.
  • Praktično iskustvo putem kreativnog rješavanja problema i rješavanja stvarnih problema organizacije domaćina.
  • 1,350€ (Fellowships) – 2,000€ (Talents) grant/mjesečno za pokriće troškova života.
  • Upoznavanje i učenje o drugačijim načinima rada i sagledavanje problema iz različitih uglova.
  • Poboljšanje CV-a uspostavljanjem kontakata i umrežavanjem koje otvara nova vrata u profesionalnom životu.
  • Obogaćivanje putem upoznavanje druge zemlje i kulture.

 

Kontakt: mczerniakowska@wz.uw.edu.pl

Rok za prijavu: 26.04.2019

Više informacija o stipendijama za praksu https://www.eitfood.eu/programmes/eit-food-ris-fellowships-2019

 

Promotivni materijal za RIS Stipendije: https://www.azti.es/mailings/infoazti/EITFOOD_RISFellowships_2019_candidates.html