Biotehnički fakultet, 07.10.2019

Saradnja sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju u Beču (IAEA)Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) objavila je poziv za finansiranje aktivnosti u zemljama članicama u 2019. godini.  Više detalja može se naći na zvaničnoj web stranici Ministarstva nauke Crne Gore (www.mna.gov.me) na linku http://www.mna.gov.me/vijesti/209445/Poziv-Medunarodne-agencije-za-atomsku-energiju-IAEA-crnogorskim-naucno-istrazivackim-ustanovama-za-zajednicke-projekte.html).

 

Broj posjeta : 147