Obavještenje − Jovana Đurčević
Mr Jovana Đurčević javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom  ,,Formalna i semantičko-pragmatička analiza anglicizama u crnogorskom jeziku i njihovih modela u engleskom jeziku'', pred Komisijom u sastavu: 

  1. dr Goran Tanacković Faletar, Sveučilište u Osijeku;
  2. dr Nataša Kostić, Univerzitet Crne Gore;
  3. dr Sanja Šubarić, Univerzitet Crne Gore.

Javna odbrana obaviće se 20. 9. 2021. u 11h, u svečanoj sali Fakulteta.

Nikšić, 18. 9. 2021.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.