Filološki fakultet, 06.03.2018

Profesorica Špadijer u NiciProfesorica Špadijer u Nici

Profesorica francuskog jezika Sonja Špadijer boravila je u Nici na Univerzitetu Sophia Antipolis gdje je realizovala mobilnost od 22. februara do 2. marta 2018. Tokom pomenutog perioda, u saradnji sa timom iz Laboratorije BCL, pod mentorstvom profesora D. Majafra, profesorica Špadijer realizovala je projekat koji je podrazumijevao nadogradnju Web platforme Hyperbase.

Projekat je zahtijevao prethodnu pripremu koja je podrazumijevala formiranje bibliografije s ciljem kreiranja tekstualne baze podataka i pripremu materijala za skeniranje i kopiranje. Dio literature koji je nedostajao, konsultovan je u univezitetskoj (BU de la Faculté des Lettres) i u gradskoj biblioteci (La Bibliothèque municipale) grada Nice. U narednoj fazi, slijedila je radionica u vezi sa metodologijom i postupcima pripreme unošenja tekstova u bazu, što je između ostalog podrazumijevalo realizaciju OCR (Optical Character Recognishion) procedure pomoću posebnog softvera. Nakon toga uslijedio je rad na transkripciji i korekturi dobijenog tekstualnog materijala, kao i na pripremi istog u txt formatu i unošenje u bazu web platforme Hyperbase.

Rad na izradi baze bio je intenzivan i zahtijevao je punu posvećenost realizaciji projekta svih članova ekipe. Kao rezultat ovih aktivnosti dobijena je baza koju sačinjavaju djela osam frankofonih autora. Baza je trenutno privatnog karaktera sa opcijom da u određenim segmetima preraste u otvorenu bazu.