Filološki fakultet, 20.06.2019

Dekanica Jovović: Studente Filološkog fakulteta pokreće intelektualna radoznalost za kulturu, umjetnost i književnost 

„Ljubav prema riječi je opšti imenilac svih zaljubljenika u čudesne moći i mogućnosti jezika“, kaže dekanica Filološkog dakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Tatjana Jovović.

„Iako se oduvijek između prirodnih i humanističkih nauka ili “fizičara i liričara”, kako ih je u duhovitoj poetskoj dosjetki nazvao pjesnik Boris Slucki, vodi polemika oko toga čiji je značaj veći,  istina je da su i jedne i druge jednako  nužne za opšti progres. Naše studente ne pokreće pragmatični impuls, već istinska intelektualna radoznalost za kulturu, umjetnost, književnost, ljude i komunikacije“, ističe Jovović.

Sa njom smo za sajt Univerziteta Crne Gore razgovarali o atraktivnosti filoloških studija, motivaciji mladih ljudi, njihoImagevom daljem potencijalnom profesionalnom razvoju i saradnji na međunarodnom nivou i mogućnostima koje ona otvara za studente.

UCG: U čemu je atraktivnost filoloških studija? Koliko su one danas popularne i šta to motiviše mlade ljude da izaberu ovaj profesionalni put?

DEKANICA JOVOVIĆ: Filologija je, kao i sva humanistika, antropocentrična i u doba dominacije digitalnih tehnologija ona predstavlja zadnju liniju odbrane protiv jedne vrste prijetećeg socijalnog autizma. Ljudi se sve više okreću tehnologijama, a sve manje jedni drugima. Humanistika afirmiše  vjeru u najbolje principe čovječanstva.

Iako  studenti ne upisuju naš fakultet maštajući o bogatom kontu koji će blagosloviti njihove napore, to ne znači da lijepo isključuje korisno. Humanističke nauke su jedna od najljepših igara duha i privilegovani su oni koji studiraju kroz neprestanu intelektualnu igru. U doba naglašene jezičke ekonomije, kada emotikoni i vizuelni izraz uopšte, potiskuju verbalno, dobro vladanje tekstom i retorikom posebno je na cijeni u transferu znanja i informacija.

UCG: Filološki fakultet je prepoznatljiv po promociji jezika i kulture, kako naše, tako i drugih,  stranih zemalja...

DEKANICA JOVOVIĆ: Sve što se radi na našem fakultetu, od nastavnih do vannastavnih aktivnosti, usmjereno je ka približavanju i našeg i stranih jezika i kultura.  Ambasada SAD-a preko Fulbrajt programa šalje svoje nastavnike, Njemačka i Austrijska akademska razmjena DAAD i Ambasada Italije takođe obezbjeđuju lektore koji našim studentima prenose svježi duh svojih jezičkih sredina i doprinose kulturološkoj dinamici na našoj instituciji.

Svih sedam studijskih programa priređuju prigodna obilježavanja raznih jubileja vezanih za poznate pisce, umjetnike, filozofe – riječju, znamenite ličnosti koje su obilježile identitet određene zemlje. Nedavno je Ruski centar koji se nalazi na Filološkom fakultetu organizovao prigodan program povodom 220 godina od rođenja Aleksandra Sergejeviča Puškina, u kome su studenti pokazali svoje performerske talente,  Italijanski jezik i književnost je na petstotu godišnjicu od smrti Leonarda da Vinčija  pozorišnom radionicom odao poštu renesansnom geniju. Francuski  jezik i književnost svake godine aktivno učestvuje u  manifestaciji „Dani Frankofonije“. Srpski jezik i južnoslovenske književnosti i Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti kontinuirano organizuju gostovanja i promocije uglednih pisaca i intelektualaca. Svi ti kulturni događaji stimulišu atmosferu dijaloga i dinamičnih interkatedarskih razmjena.

Ove godine je na Filološkom fakultetu otvoren i Centar za nastavna sredstva Instituta Gete za učenje njemačkog jezika.

 UCG: Šta donosi profesorima i studentima saradnja Fakulteta na međunarodnom nivou?

DEKANICA JOVOVIĆ: Kosmopolitski duh, novu energiju, ideje i podsticaje za dalja istraživanja, iskustva drugih zemalja u nastavnim procesima, kontakte sa kolegama, širenje profesionalne mreže i mogućnosti za nove projekte. Na taj način se osluškuju, prate i implementiraju savremeni svjetski trendovi i najbolje nastavne i istraživačke akademske  prakse.

Naši profesori i studenti su u okviru Univerziteta Crne Gore najaktivniji unutar ERASMUS +  i drugih programa akademske razmjene, a takođe imamo i veliki broj dolaznih mobilnosti. Otvorenost ka novom i različitom, kao i preplitanje različitih kultura i iskustava, rezultiraju pozitivnom  razmjenom i nastankom novog kvaliteta.

Internacionalnu orijentaciju našeg fakulteta potvrđuju i dvojne master diplome koje je SP Francuski jezik i književnost ustanovio sa Univerzitetom Fransoa Rable u Turu.

 UCG: Po kojim aktivnostima je prepoznatljiv danas Filološki fakultet?

 DEKANICA JOVOVIĆ: Izdvojila bih tri časopisa u kojima se sabiraju rezultati domaćih i međunarodnih naučnih istraživanja: Riječ, Folia Linguistica et Litteraria (indeksiran na ESCI) i Logos & Littera, kao i dvije međunarodne naučne konferencije, Njegoševe dane i Skup anglista, koje se svake godine tradicionalno održavaju, okupljajući renomirane naučnike.

Izvan aktivnosti iz bazične akademske sfere, Filološki fakultet organizuje kurseve stranih jezika i izdavanje sertifikata za poznavanje našeg, kao i stranih jezika.

Ipak, osnovni pečat Filološkom fakultetu daju profesori, koji su njegovi najbolji ambasadori. U raskošnom rasponu svojih personalnosti, edukacija i vještina oni njeguju duše mladih ljudi, usmjeravaju i razvijaju njihove talente i podstiču ih da misle kreativno i kritički. Kasnije naši studenti preuzimaju tu istu misiju.

UCG: Gdje mogu da nađu svoje mjesto na tržištu rada diplomci Filološkog fakulteta UCG?

DEKANICA JOVOVIĆ: Kulturni kapital koji se akumulira na našim studijama i širina opštih znanja i komunikacijskih vještina, kao i kompleksni i otvoreni sistemi mišljenja koji se stiču sa diplomom Filološkog fakulteta, daju prohodnost za veliki broj profesija, kao i velike mogućnosti za dalje specijalizacije. Osim naročito važnog nastavničkog poziva, filolozi najčešće rade kao prevodioci, novinari, lektori, PR menadžeri, kritičari, analitičari, bibliotekari, političari, kopirajteri, kreativni direktori, naučnici i istraživači ali možete ih naći i na najvišim upravljačkim mjestima u korporacijama. Svi oni aktivno učestvuju u kreiranju društvene zbilje u Crnoj Gori.

U svijetu u kome živimo, humanistika nikada nije bila potrebnija. Možda ga nove tehnologije čine udobnijim, ali samo ga ona može oplemeniti i spasiti. 

 

https://www.cdm.me/drustvo/jovovic-u-doba-emotikona-dobro-vladanje-tekstom-posebno-na-cijeni/

https://portalanalitika.me/clanak/337673/jovovic-studente-filoloskog-fakulteta-pokrece-intelektualna-radoznalost

http://www.antenam.net/drustvo/124041-dekanica-jovovic-studente-filoloskog-fakulteta-pokrece-intelektualna-radoznalost-za-kulturu-umjetnost-i-knjizevnost

https://www.aktuelno.me/crna-gora/jovovic-u-doba-emotikona-dobro-vladanje-tekstom-posebno-na-cijeni/

 

               

 

 

 

Broj posjeta : 876