Filološki fakultet, 05.01.2020

Nagrađena prof. dr Milica Vuković Stamatović - koordinatorka projekta ReFlameX

Po prijedlogu Filološkog fakulteta, dobitnik Priznanja za postignute rezultate i posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnog pozicioniranja Univerziteta Crne Gore u 2019 je prof. dr Milica Vuković  -Stamatović

Pored 19 svojih kolega, zaslužnih pojedinaca po predlogu organizacionih jedinica, ona je priimila nagradu od rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Danila Nikolića,  na svečanoj sjednici Senata Univerziteta Crne Gore.

"Značaj priznanja za ostvarene rezultate sigurno je u internoj prepoznatosti od strane naše univerzitetske zajednice, povećanju vidljivosti, te dobijanju pozitivne povratne informacije o tome kako nas kolege percipiraju. Ovakva priznanja mogu samo podsticajno djelovati na dalje naučno i stručno pregalaštvo", kazala je Vuković-Stamatović.

Ona je koordinator i jedan od dva glavna autora Erasmus+ CBHE projekta ReFLAME, jednog od najvećih projekata odobrenih Univerzitetu Crne Gore za oblast filologije.

"U 2019. sam, zajedno sa koleginicom prof. dr Vesnom Bratić i kolegama, napisala aplikaciju za projekat koji je odobren za finansiranje u okviru programa izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju Evropske unije (ReFlame), vrijednosti oko 600.000 eura", kazala je Vuković-Stamatović.

Takođe, ona je i autor, odnosno koautor šest naučnih radova objavljenih u časopisima koji se indeksiraju u bazama SSCI/AHCI, od kojih je poslednji objavljen u časopisu Corpus Linguistics and Linguistics Theory koji spada u Q1 kategoriju časopisa za oblast lingvistike.

"U 2019. godini objavila sam i jedan rad međunarodnom časopisu iz lingvistike koji pripada najprestižnijoj kategoriji časopisa. Svakako bih bila zadovoljna kada bih slične rezultate mogla ostvariti i u 2020. godini - osim uspješne realizacije prve projektne godine, nadam se i objavljivanju novih naučnih radova" zaključila je Vuković-Stamatović.

 

Image

 

Broj posjeta : 613