Filološki fakultet

OBAVJEŠTENJE – treća rata školarine za ljetnji semestar
Zaključkom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-325/3 od 17. 9. 2021. godine propisano je da se treća rata za Ijetnji semestar mora uplatiti najkasnije do 1. 6. 2022. godine.

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore obratio se Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore molbom za prolongiranje roka za uplatu školarine za studijsku 2021/22. godinu. U predmetnom aktu ukazuju da je Studentskom parlamentu Univerziteta Crne Gore pristigao veliki broj molbi od strane studenata u kojima navode da zbog neizmirivanja novčanih obaveza u predviđenom roku neće imati mogućnost polaganja završnih i popravnih ispita.


Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je uvažio razloge iznijete u Molbi Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, te je odlučio da istu uvaži, odnosno produži rok za plaćanje treće rate za Ijetnji semestar do 15. 9. 2022. godine.

Broj posjeta : 80

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.