Rektorat, 05.12.2017

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvuX

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) je organizacija koja okuplja crnogorske studente na cjelostepenim studijama u inostranstvu, na programima razmjene u trajanju od godinu dana, kao i studente koji su završili studije u narednih godinu dana nakon završetka studija. Osim članova, ciljne grupe rada OCSI su srednjoškolci, studenti u Crnoj Gori i oni na programima razmjene kraćim od godinu dana, kao i predstavnici crnogorske akademske, umjetničke, diplomatske i preduzetničke dijaspore.

Organizacija Crnogorskih Studenata u Inostranstvu predstavlja najkompletniju i informacijama najbogatiju mrežu crnogorskih studenata u inostranstvu sa kapacitetom za aktivno globalno, regionalno i lokalno djelovanje. Glavni cilj Organizacije je uspostavljanje platforme za efikasnu saradnju među CSI populacijom u cilju stimulisanja profesionalne, naučne i drugih vrsta saradnje.

OCSI je osnovana u decembru 2011. godine, na inicijativu 5 perspektivnih mladih ljudi koji su redovne studije pratili u inostranstvu (Aleksandar Jaćimović, Bojana Minić, Feđa Pavlović, Milena Stanković i Tonja Ratić). Ideja o osnivnanju NVO je došla kao prirdna potreba nakon osnivanja Facebook stranice – Montenegrins Studying Abroad koja je okupila veliki broj crnogorskih studenata u inostranstvu.

Članovi OCSI:

- koriste aktivno svoje mreže poznanika i saradnika da stvaraju prilike za poboljašanje inicijativa u Crnoj Gori koje se bave naukom, obrazovanjem, umjetnošću, tehnologijom i dizajnom, ekologijom, održivim razvojem, zdravim stilovima života i ljudskim pravima;

- povezuju druge članove OCSI za prilikama i poznanicima koji mogu da im budu od pomoći u profesionalnom razvoju u inostranstvu;

- sarađuju intenzivno sa kolegama koji su na bliskim geografskim lokacijama u promociji Crne Gore, njene kulturne i prirodne baštine;

- motivišu reformu obrazovanja u Crnoj Gori, koja će ići u korak sa globalnim prilikama i biti konkurentna na otvorenom tržištu obrazovanja, po        završetku EU integracija;

- se zalažu aktivno za prepoznavanje CSI kao strateške populacije za Crnu Goru, kao i za formiranje strategije koja će osigurati da se buduće  generacije studenata usmjeravaju na najbolje studijske programe. Istovremeno, da se strategijom omogući studentima na svim nivoima obrazovanja da budu kvalitetno informisani o mogućnostima koje postoje za školovanje za specijalizaciju koja ih interesuje;

- pomažu srednjoškolcima, studentima i budućim doktorantima dajući informacije iz prve ruke, o aplikacijama, studijskim programima, stažiranjima, ljetnjim školama, gradovima, državama, direktno olakšavaljući njihov izbor i osiguravajući prepoznatljivost CSI kao kvalitetne akademske populacije;

- vjeruju da je u maloj državi kao što je Crna Gora, doprinos svakog pojedinca bitan za razvoj društva u cjelini, i stoga rade intenzivno da pokažu svim CSI kako i gdje mogu da se uključe.

Kontakt:
web: omsa.me
mail: ocsi.omsa@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/OrganizationOfMontenegrinsStudyingAbroad/
instagram: omsa.me

Kontakt Izvršne direktorice:
Selma Bulić
bulic.selma28@gmail.com
+393381463306