Najbolji studenti i nagrađeni naučnici 2018/19.
Na svečanosti Univerziteta Crne Gore, održanoj 26. decembra 2018. godine, rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić, uručio je plakete i novčane nagrade u iznosu od po 700 eura za 17 najboljih studena 2018/19: 

Ivana Rondović, Biotehnički fakultet

Milan Raičević, Ekonomski fakultet

Lazar Šćekić, Elektrotehnički fakultet

Sara Stijović, Fakultet dramskih umjetnosti

Lana Bulatović, Fakultet likovnih umjetnosti

Kristina Knežević, Fakultet političkih nauka

Tamara Đukić, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Anđela Smolović, Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Ljubiša Čukić, Filološki fakultet

Armina Rebronja, Filozofski fakultet

Jovan Šćepanović, Građevinski fakultet

Vuk Bošković, Mašinski fakultet

Ersin Spahić, Medicinski fakultet

Bojan Ćumurović, Muzička akademija

Krsto Šućur, Pomorski fakultet Kotor

Ana Bogavac, Pravni fakultet

Jelena Vukasović, Prirodno-matematički fakultet 

 

Nagrađeni naučnici: 

 

Prof. dr Stevo Popović nagrađen je za doprinos u razvoju naučno-istraživačkog rada u oblasti društveno-humanističkih nauka na Univerzitetu Crne Gore u 2018. godini. U prethodnoj godini ostvario je 2467 citata zabilježenih od strane Google Scholar-a, što predstavlja veoma značajan i najveći broj postignut u 2018. godini i doprinos u povećanju vidljivosti naučnoistraživačkih aktivnosti na Univerzitetu Crne Gore.

Mr Miloš Brajović nagrađen je za doprinos u broju publikovanih naučnih radova u renomiranim časopisima SCI/SCIE liste u oblasti tehničkih nauka na Univerzitetu Crne Gore u 2018. godini. U prethodnoj godini objavio je 5 radova u međunarodnim časopisima na SCI/SCIE listama, od kojih je na 3 rada prvi odnosno vodeći autor.

Doc. dr Marko Marković nagrađen je za doprinos u razvoju projektnih aktivnosti u domenu umjetnosti i stvaralaštva na Univerzitetu Crne Gore u 2018. godini. Dao je i značajne doprinose likovnom stvaralaštvu u 2018. godini, a od selektovanih izložbi izdvajamo „Crtež kao eksperiment“ i njegov rad „EX territory“ kojise našao u selekciji radova 34 crnogorska umjetnika, na ovogodišnjem salonu „Petar Lubarda“.

Rektor Nikolić je dodijelio 19 priznanja uz novčane nagrade od po 720 eura za doprinose razvoju naučnoistraživačkog, umjetničkog i stručnog rada na organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore nastavnicima: doc. dr Svetlani Perović, prof. dr Gordani Đurović, prof. dr Milošu Dakoviću, doc. dr Edinu Jašaroviću, prof. mr Milivoju Baboviću, prof. dr Borisu Vukićeviću, prof. dr Dušku Bjelici, prof. dr Janku Andrijaševiću, doc. dr Veliboru Spaleviću, prof. dr Marini Rakočević, prof. dr Urošu Karadžiću, prof. dr Marini Ratković, prof. dr Veselinki Grudić, prof. Senadu Gačeviću, prof dr. Sanji Bauk, prof. dr Zoranu Rašoviću, prof dr. Vladimiru Jaćimoviću, dr Olgi Pelcer-Vujačić, dr Milici Mandić.

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.