Studentski ombudsman
Studentski ombudsman

Zadatak studentskog  ombudsmana je da štiti studentska prava i posreduje u pitanjima i problemima koji traže institucionalnu podršku. 


 

On prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i prosljeđuje ih Studentskom parlamentu Univerziteta Crne Gore, Univerzitetu ili drugim nadležnim institucijama, savjetuje studente o načinima ostvarivanja njihovih prava i može da učestvuje u disciplinskim postupcima protiv studenata Univerziteta Crne Gore radi zaštite njihovih prava.

Studentskog ombudsmana bira Skupština Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, na period od dvije godine, sa pravom jednog reizbora. To može biti student osnovnih, specijalističkih ili magistarskih studija Univerziteta Crne Gore.

Funkciju studentskog ombudsmana trenutno obavlja Aleksandar Šipčić, predstavnik Fakulteta političkih nauka u Studentskom parlamentu.

 

 

Kontakt

Aleksandar Šipčić

Mail: studentombudsman@ac.me
aleksandar.s@ac.me

Telefon: +382 (20) 414 294Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.