Rektorat, 27.10.2017

Debatni klub AgoraX

Debatni klub Fakulteta političkih nauka „Agora“ formiran je sa ciljem unapređenja govornih vještina studenata fakulteta, kao i njihovih komunikacionih vještina. Takođe, cilj je razvoj kulture razumijevanja i tolerancije među studentima, i to diskusijom na različite teme koje će omogućiti svakom, i debaterima i publici, neki drugi ugao gledanja na problem.

Image
S obzirom na to da obrazovna institucija, kao što je Fakultet političkih nauka, svake godine iznjedri veliki broj politikologa, novinara, socijalnih radnika i diplomata važno je razvijati njihovu svijest o potrebi rješavanja problema putem dijaloga.

E: debatni.klub.agora.fpn@gmail.com 

FB: Agora - Debatni klub FPN-a, Podgorica